Logo Per-Cepti
Facebook
"Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać, ale tacy, którzy nie będą potrafili się uczyć" (Alvin Toffler)
   
Rozwój osób i zespołów to główny obszar mojej działalności od 2003 roku. Łączę różne formy wsparcia rozwojowego: szkolenia, warsztaty i treningi, coaching, tutoring, doradztwo i pomoc w wypracowaniu gotowych rozwiązań. 

Z proponowanych przeze mnie rozwiązań korzystają:
  • szkoły
  • firmy
  • organizacje pozarządowe 
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby indywidualne
W 2015 roku powstała Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA, której oferta skierowana jest do szkół, nauczycieli oraz innych osób związanych z działalnością oświatową. 
Więcej informacji
Bz
Zapraszamy na stronę PERCEPTI Edukacja
Dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych zapraszamy na stronę Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTi EDUKACJA